Logowanie się do e-świadectw i dodawanie nowego oddziału dla klas 1-3 SP

1. Z menu wybierz: Moduły => e-Świadectwa i arkusze ocen. 2. Zaakceptuj regulamin (zaznacz Logując się akceptujesz regulamin) i kliknij OK. 3. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego nowego oddziału, to zaznacz dodaj nowy oddział i kliknij Dalej. 4. W polu Import danych zaznacz LIBRUS Synergia, wybierz klasę i wybierz Twoją klasę z rozwijanej listy (domyślnie…

Logowanie się do e-świadectw i dodawanie nowego oddziału dla klas 4-8 SP

1. Z menu wybierz: Moduły => e-Świadectwa i arkusze ocen. 2. Zaakceptuj regulamin (zaznacz Logując się akceptujesz regulamin) i kliknij OK. 3. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego nowego oddziału, to zaznacz dodaj nowy oddział i kliknij Dalej. 4. W polu Import danych zaznacz LIBRUS Synergia, wybierz klasę i wybierz Twoją klasę z rozwijanej listy (domyślnie…

Jak dodać numer programu i jego datę dopuszczenia do dziennika?

1. Kliknij przycisk Oceny. 2. W widoku „nauczanych przedmiotów” wybierz przycisk Oceny dla danego przedmiotu. 3. W Szczegółach lekcji, klikając polecenia Zmień, wprowadź: nr w szkolnym zestawie programów, datę dopuszczenia programu do użytku. 4. Powtórz czynności dla wszystkich nauczanych przedmiotów. W przypadku Edukacji wczesnoszkolnej: Należy wejść w: Moduły => edytor rozkładu materiału nauczania => Moje rozkłady,…

Jak skopiować oceny z poprzedniej klasy

Jeżeli uczeń / uczennica została przeniesiona w obrębie naszej szkoły z jednej klasy do innej, istnieje prosta możliwość skopiowania ocen (z poprzedniej klasy do obecnej). 1. W dzienniku wybierz Dziennik => Oceny zarządzaj lub po prostu kliknij ikonkę Oceny. 2. Kliknij na odpowiednim przycisku Oceny. 3. Przy wybranym uczniu kliknij przycisk Kopiuj oceny z poprzedniej…