Logowanie się do e-świadectw i dodawanie nowego oddziału dla klas 1-3 SP

1. Z menu wybierz: Moduły => e-Świadectwa i arkusze ocen.

uruchomienie

2. Zaakceptuj regulamin (zaznacz Logując się akceptujesz regulamin) i kliknij OK.

akceptacja

3. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego nowego oddziału, to zaznacz dodaj nowy oddział i kliknij Dalej.

nowyoddzial

4. W polu Import danych zaznacz LIBRUS Synergia, wybierz klasę i wybierz Twoją klasę z rozwijanej listy (domyślnie ta opcja powinna być zaznaczona).

5. W polu Zestaw wzorów świadectw dla etapu z rozwijanej listy wybierz odpowiedni zestaw.

6. W polu Początkowy poziom nauki wybierz (pozostaw domyślny wybór):

  • w klasach 1-3 SP: Klasa 1,
  • w klasach 4-6 SP: Klasa 4,
  • w klasach 1-3 GM: Klasa 1.

Dlaczego wybiera się klasę? W przypadku uczniów, którzy maja nauczanie indywidualne przybywają oni do naszej szkoły np. w klasie 3 gimnazjum i tu sprawa ma się nieco inaczej.

7. W polu Nazwa szkoły wybierz prawidłową nazwę szkoły.

8. W polu Wzór arkusza wybierz prawidłowy wzór arkusza.

9. Kliknij przycisk Dalej.

10. W polu Nazwa wpisz nazwę, która opisuje Twoja klasę (np. 2eGM)

dodawanie_oddzialu2

11. W polu Symbol pozostaw symbol literowy Twojej klasy (lub ew. skoryguj go, gdyby był nieprawidłowy).

12. W polach Rok szkolny powinien znaleźć się prawidłowy rok rozpoczęcia danego etapu edukacyjnego. Skoryguj go tylko gdyby był nieprawidłowy! Zwróć uwagę, że dotyczy on np. czasu rozpoczęcia klasy 4 dla klas 4-6 SP lub np. klasy 1 dla klas 1-3 GM.

13. Kliknij Dalej.

14. Jeżeli masz w klasie ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne, to odznacz go teraz z listy uczniów danego oddziału (dla niego stworzysz osobny oddział, gdyż ma inne przedmioty niż reszta klasy). Kliknij Dalej.

dodawanie_oddzialu3

15. W polu religia/etyka z rozwijanej listy wybierz Religia.

dodawanie_oddzialu4

16. Możesz  (jeżeli do czegoś byłoby to Ci potrzebne) zaznaczyć opcję Importuj roczną ocenę klasyfikacyjną oraz Importuj pozostałe oceny opisowe.

17. Kliknij OK.