Jak wstawić propozycje ocen na koniec roku?

1. Kliknij przycisk Dodaj oceny seryjnie.

1_dodaj_oceny_seryjnie

2. Z rozwijanej listy Kategorie wybierz przewidywana roczna.

2_przewidywane_roczne

3. W kolumnie Dodaj ocenę (A) wpisz oceny. Średnią ważoną ocen z całego roku masz w kolumnie Śr. R. (B).

3_oceny