Jak dodać numer programu i jego datę dopuszczenia do dziennika?

1. Kliknij przycisk Oceny.

menu_Oceny

2. W widoku „nauczanych przedmiotów” wybierz przycisk Oceny dla danego przedmiotu.

nauczane_przedmioty

3. W Szczegółach lekcji, klikając polecenia Zmień, wprowadź:

  • nr w szkolnym zestawie programów,
  • datę dopuszczenia programu do użytku.

szczegoly_lekcji
4. Powtórz czynności dla wszystkich nauczanych przedmiotów.


W przypadku Edukacji wczesnoszkolnej:

  • Należy wejść w: Moduły => edytor rozkładu materiału nauczania => Moje rozkłady,  a potem w rozkład w którym brakują dane.
  • Następnie poniżej – wybrać i zaznaczyć kropkę przy odnośnikach: Podstawa programowa, Program nauczania i Przedmiot.
  • Wybieramy program nauczania i wpisujemy numer programu.
  • Zatwierdzamy i wciskamy OK.