Jak wstawić propozycje ocen na koniec II semestru?

1. Kliknij przycisk Dodaj oceny seryjnie.

1_dodaj_oceny_seryjnie

2. W Kategorii z rozwijanej listy wybierz przewidywana śródroczna.

2_przewidywana_srodroczna

3. W kolumnie Dodaj ocenę (A) wpisz oceny i potwierdź wpisy przyciskiem OK. Średnie ważone ocen z II semestru masz w kolumnie Śr II (B).

3_dodawanie_przewidywanych_ocen