Jak dodać numer programu i jego datę dopuszczenia do dziennika?

1. Kliknij przycisk Oceny. 2. W widoku „nauczanych przedmiotów” wybierz przycisk Oceny dla danego przedmiotu. 3. W Szczegółach lekcji, klikając polecenia Zmień, wprowadź: nr w szkolnym zestawie programów, datę dopuszczenia programu do użytku. 4. Powtórz czynności dla wszystkich nauczanych przedmiotów. W przypadku Edukacji wczesnoszkolnej: Należy wejść w: Moduły => edytor rozkładu materiału nauczania => Moje rozkłady,…

Jak skopiować oceny z poprzedniej klasy

Jeżeli uczeń / uczennica została przeniesiona w obrębie naszej szkoły z jednej klasy do innej, istnieje prosta możliwość skopiowania ocen (z poprzedniej klasy do obecnej). 1. W dzienniku wybierz Dziennik => Oceny zarządzaj lub po prostu kliknij ikonkę Oceny. 2. Kliknij na odpowiednim przycisku Oceny. 3. Przy wybranym uczniu kliknij przycisk Kopiuj oceny z poprzedniej…