Tworzenie formularza w aplikacji Microsoft Forms

W przeglądarce sieci Web przejdź do Forms.Office.com i zaloguj się za pomocą poświadczeń szkolnych Microsoft 365, Microsoft 365 poświadczeniami służbowymi lub konta Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com). Uwaga: Możesz również zalogować się do Office.com, odszukaj ikony Microsoft 365 po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Forms. Wybierz pozycję nowy formularz , aby rozpocząć tworzenie formularza. Wpisz…

Logowanie się do e-świadectw i dodawanie nowego oddziału dla klas 1-3 SP

1. Z menu wybierz: Moduły => e-Świadectwa i arkusze ocen. 2. Zaakceptuj regulamin (zaznacz Logując się akceptujesz regulamin) i kliknij OK. 3. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego nowego oddziału, to zaznacz dodaj nowy oddział i kliknij Dalej. 4. W polu Import danych zaznacz LIBRUS Synergia, wybierz klasę i wybierz Twoją klasę z rozwijanej listy (domyślnie…

Logowanie się do e-świadectw i dodawanie nowego oddziału dla klas 4-8 SP

1. Z menu wybierz: Moduły => e-Świadectwa i arkusze ocen. 2. Zaakceptuj regulamin (zaznacz Logując się akceptujesz regulamin) i kliknij OK. 3. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego nowego oddziału, to zaznacz dodaj nowy oddział i kliknij Dalej. 4. W polu Import danych zaznacz LIBRUS Synergia, wybierz klasę i wybierz Twoją klasę z rozwijanej listy (domyślnie…